PAGINA IN CONSTRUCTIE

Istoric

Conducerea RADP Cluj-Napoca are in vedere realizarea unor lucrari si servicii de calitate, adecvate cerintelor clientului. Pentru realizarea acestor obiective, primul pas il constituie efectuarea unei aprovizionari eficiente cu materii prime si materiale de calitate, in conformitate cu cerintele clientilor nostri si standardelor in vigoare.

Mentinerea caracteristicilor de calitate, pentru evitarea distrugerilor, pierderilor sau utilizarilor necorespunzatoare a materialelor si produselor incepand de la primire, receptie, pana in momentul utilizarii, punerii in opera si livrare a acestora.

Mai multe despre RADP Cluj-Napoca

RADP Cluj-Napoca este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii obiectului de activitate.

 

Structura Organizatorica

RADP Cluj-Napoca este organizata pe trei directii, care au in subordine sectii, servicii, birouri, compartimente

Structura organizatorica a RADP Cluj-Napoca, atributiile departamentelor, programul de functionare sunt stabilite prin Organigrama, Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), Regulamentul Intern (RI). Acestea se modifica sau se completeaza, dupa caz, de catre Consiliul de Administratie al RADP Cluj-Napoca.

Directia Generala

 • Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Paza
 • Biroul Protectia Muncii, PSI, CQ-RQ, Achizitii Publice, Investitii
 • Biroul Juridic Contracte Patrimoniu
 • Compartimentul Audit Public Intern
 • Laborator Statie Asfalt
 • Formatia Prestari Servicii Funerare
 • Formatia Productie Material Dendrologic Pasuni Becas
 • Centrul de Gestionare Caini Fara Stapan

Directia Financiar – Contabilitate

 • Serviciul Financiar Contabilitate Preturi
 • Biroul Aprovizionare Administrativ
 • Magazia Centrala
 • Formatia Prestari Servicii Agrement Afisaj
 • Magazin Florex 1
 • Formatia Prestari Servicii WC-uri Publice

Directia Tehnic - Productie

 • Serviciul Semaforizare Indicatoare Rutiere
 • Serviciul Ridicari Blocari Auto
 • Sectia Intretinere Strazi, Refacere Spatii Verzi, Productie Mixturi Asfaltice
 • Sectia Mecanizare

Conducere colectiva

Conducerea colectiva a RADP Cluj-Napoca este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din sapte membri, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Raporturile de munca intre conducerea RADP Cluj-Napoca si angajati sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca (CCM), elaborat si adoptat in urma negocierilor cu liderii Sindicatului “Demnitatea” al salariatilor RADP Cluj-Napoca.

Ziua RADP

Ziua RADP Cluj-Napoca este 20 iulie, zi cunoscuta sub numele de “Ziua Gospodarului”.

In fiecare an, in 20 iulie, RADP isi marcheaza ziua cu evenimente sau actiuni.