INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL GDPR

31 05 2018

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL GDPR

 

Subscrisa REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calea Someseni, nr.2, jud. Cluj, numar de inmatriculare J12/117/1991, Cod Unic de Inregistrare RO201233, website: www.radpcj.ro,  e-mail: office radpcj.ro, in baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016,  va informam ca vom colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele situatii:

1. Restituirea autovehiculului ca urmare a ridicarii acestuia de catre subscrisa in baza dispozitiei Politiei Locale a mun. Cluj-Napoca.

2. Solicitarea incheierii unei/unor adoptii pentru cainii fara stapan.

3. Solicitarea serviciilor si produsele noastre avand drept scop intocmirea documentelor in baza carora se efectueaza serviciul si totodata a documentele justificative de plata.

 

Date contact

Numărul nostru de telefon pentru contact  este  0264-552666, fax 0264-444576  sau adresa de e-mail dpo@radpcj.ro,

Opinia dvs. este importantă pentru noi , dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail pe dpo@radpcj.ro,

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mailul dpo@radpcj.ro, sau prin poștă sau curier la adresa Cluj-Napoca, str. Calea Someseni, nr.2, jud. Cluj.

Elementele de bază

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs. 

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. in functie de situatiile mai sus mentionate sunt:  nume, prenume, seria si numarul cartii de identitate, telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliul, CNP, contul bancar in situatia in care plata se face prin virament bancar, dovada detinerii unui spatiu de locuit si a unui loc de munca in situatia adoptiei unui caine fara stapan   

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA  va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor prevederi legale: 

1.      Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului, respectiv:

1.1.   Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul 679/2016  si Art. 203 indice 4 din H.G. nr. 965/2016 pentru modificarea si completarea  Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede : “„Vehiculul ridicat se restituie dupa ce se face dovada achitarii tarifului aferent operatiunii/operatiunilor efectuate, in baza documentelor care atesta proprietatea ori detinerea legala a acestuia”

1.2.   Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul 679/2016 si O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestiune a cainilor fara stapan si H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.

2.      Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cerea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract.


UTILIZAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:  

1.      Identificarea persoanei careia i se restituie autovehiculul in situatia in care acesta a fost ridicat ce catre subscrisa din dispozitia Politiei Locale a Mun. Cluj-Napoca.

2.      Intocmirea documentelor legale in situatia adoptiei cainilor fara stapan.

3.      Pentru a vă factura  serviciilor noastre prestate catre dvs.

4.      Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea.

 

Modalitatea în care transmitem date cu caracter personal     

In situatia restituirii autovehiculului ca urmare a ridicarii acestuia de catre subscrisa in baza dispozitiei Politiei Locale a mun. Cluj-Napoca, transmitem  informații referitoare la dvs. Politiei Locale a Mun. Cluj-Napoca in baza protocolului incheiat, avand ca obiect: „furnizarea de date de catre RADP Cluj-Napoca  în scopul exercitării atribuțiilor legale privind identificarea conducătorului auto ridicat în baza actelor normative în vigoare  si încheierea proceselor verbale de constatare si sancţionare a contraventiilor de către agenţii constatatori din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală”.

Managementul fraudelor și aplicarea legii

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.

De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal 

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru desfasurarea activitatilor.   

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Toate datele colectate si prelucrate sunt păstrate pe servere proprii folosind metode de criptare pe baza de parolă și cu access doar din reteaua internă.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru. 

DREPTURI

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, ne puteti  anunța pe email: dpo@radpcj.ro,  telefonic la numarul de telefon:0264-552666 sau fax: 0264-444576

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Pentru a face această trebuie sa faceti o cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată.

Ne puteți contacta online specificandu-va numele, prenumele, adresă de email și solicitarea de a fi șters din baza noastră de date, sau trimiteți un e-mail la adresa dpo@radpcj.ro, specificand datele dvs și că doriți ștergerea datelor.

În momentul ștergerii datelor veți primi o confirmare pe adresa de email/ telefon care atestă ștergerea datelor. Acest lucru poate dura câteva ore de la data primirii solicitării de dvs. și până la data confirmării.

Dreptul de ștergere
REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA  urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem iar subscrisa are obligatia de a va sterge datele clientului si de a notifica pe acesta ca datele sale au fost sterse.

Cum să înaintați o plângere 

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la numarul de telefon: 0264-552666  sau sa trimiteți un e-mail la adresa dpo@radpcj.ro

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro 

7748-GDPR - INFORMARE.pdf

TOATE NOUTATILE:

Proiect Pilot ,,Adopt un caine’’
09 11 2018


Proiect pilot “Ora de sport altfel"
07 11 2018


Anunt privind declansarea etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, ȋn vederea obţinerii avizului de mediu pentru masterplanul „Masterplan dezvoltare zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca
05 09 2018


Anunt privind declansarea etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, ȋn vederea obţinerii avizului de mediu pentru masterplanul „Masterplan dezvoltare zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca
05 09 2018


Anunt privind activitatea Pietei de Vechituri
24 07 2018


R.A.D.P. Cluj-Napoca lanseaza pentru copii programul ""Distractie cu dichis"
22 06 2018


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
06 06 2018


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL GDPR
31 05 2018


Anunt privind selectia pentru posturile de director general, director tehnic productie și director financiar contabilitate
24 05 2018


Deschidere sezon activitati canotaj
05 04 2018


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
14 03 2018


Anunt privind selectia membrilor în Consiliile de Administrație ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (6 pozitii) și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (6 poziții), conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
27 02 2018


Tarife acces Bazin Olimpic Grigorescu incepand cu data de 01.01.2018
05 01 2018


Anunt privind lucrari de intretinere la Bazinul Olimpic Grigorescu
13 12 2017


Anunt privind lucrari de intretinere la Bazinul Olimpic Grigorescu
07 12 2017


Decizia de revizuire a acordului de mediu pentru
24 10 2017


Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie
06 09 2017


Scrisoare de asteptari privind selectia unui membru în Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
21 08 2017


Anunt privind "Autorizare lucrări de montaj stație de mixturi asfaltice, ȋmprejmuire, racorduri şi branşamente la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, canal), operațiuni notariale (alipire parcele)"
17 08 2017


Invitatie de participare licitatie - Inchiriere pajisti pentru pasunat
27 07 2017


Anunt public cu privire la decizia etapei de incadrare, proiectul INSTALATIE DE SORTARE, PRELUCRARE MECANICA SI TERMICA A DESEURILOR
27 07 2017


Invitatie de participare licitatie - Inchiriere pajisti pentru pasunat
28 06 2017


Regulament de functionare Bazin Olimpic Grigorescu
15 06 2017


Program de Paste 2017 Bazin Olimpic Grigorescu
11 04 2017


Scrisoare de asteptari privind selecția unui membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
28 02 2017


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
30 01 2017


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
30 01 2017


Orar sarbatori Bazin Olimpic Grigorescu in perioada 30.11.2016-01.12.2016
13 12 2016


Orar Bazin Olimpic Grigorescu in perioada 30.11.2016-01.12.2016
28 11 2016


Anunt privind deschiderea Bazinului Olimpic Grigorescu
30 09 2016


Anunt privind licitatie publica deschisa in vederea inchirierii pentru perioada de pasunat aferenta anului 2016 a pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca
09 08 2016


Anunt licitatie pasuni
07 07 2016


Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Extindere platforma pentru stocarea temporara a deseurilor municipale"
22 04 2016


Evaluare de impact asupra mediului pentru proiectul „Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale” în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.
15 03 2016


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
25 02 2016


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
01 10 2015


Program de functionare special Lacul Chios in perioada 30.07.2015-02.08.2015
27 07 2015


In perioada 31.07.2015 -02.08.2015 Strandul Grigorescu va găzdui Festivalul Untold
27 07 2015


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
21 07 2015


Anunt public privind depunera solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma A Domeniului Public
16 07 2015


Licitatie prind inchiriere pasuni aflate in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015
05 06 2015


Accesul vizitatorilor in Piata de vechituri (Oser) este gratuit in data de 11.04.2015.
07 04 2015


Asigurăm lucrări de întreţinere spaţii verzi, lucrări speciale de grădinărit, tratamente fitosanitare, toaletat, curăţat
18 11 2014


Anunt privind conditiile interviului din cadrul procedurii de evaluare/selectie, in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al Consiliului de administratie in cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
12 09 2014


Anunt privind demararea procedurii de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al Consiliului de Administratie in cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
09 09 2014


Lansare site-Centrul de Gestionare Caini fara Stapan
29 08 2014


Rezultatele procesului recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului
18 07 2014


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
27 06 2014


Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca
16 10 2013


Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca
26 09 2013


RADP Cluj inchiriaza teren de fotbal
26 04 2010


RADP Cluj lanseaza noua pagina web
23 04 2010


DATE DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Calea Someseni nr. 2, Cluj-Napoca, 400397, Romania

tel: +40 (0)264 552 666
fax: +40 (0)264 444 576
tel. cetateanului: 0371 781 178

email: office@radpcj.ro
website: www.radpcj.ro
orar: L-J: 08:30 - 16:00
V: 07:30 - 13:30
RAMAI INFORMAT